امام غایب مانند خورشید پشت ابر


امام صادق علیه السلام فرمود:«از زمانی که خداوند متعال آدم را آفرید، زمین از حجت خالی نبوده است، خواه ظاهر و در منظر مردم باشد، خواه غایب و دور از نظرها. و زمین تا روز قیامت نیز از حجت خالی نخواهد ماند؛ در غیر این صورت خداوند، پرستش نخواهد شد.»
از امام پرسیدند:«مردم چگونه از وجود حجت غایب بهره‌مند می‌شوند؟»
امام فرمود:« همان گونه که از خورشید پشت ابرها بهره می‌گیرند.»

منابع:
بحارالانوار، 52 / 92 ----------امالی الصدوق

مراجعه شود به:
اشاره امام رضا به غیبت امام مهدی علیهماالسلام
امام زمان علیه السلام، امان مردم زمین


تعداد بازدید ها: 9561