امام صادق علیه السلام و شفای یونس بن عمار


لکه سفید رنگی درصورت یونس بن عمار پیدا شده بود. حضرت صادق علیه السلام نگاهی به صورت او کرد و دو رکعت نماز خواند، سپس خدا را ستایش کرد و بر پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله و سلّم درود فرستاد. آن‌گاه گفت:«یا الله، ای بخشنده، ای مهربان، ای مهربانترین مهربانان، ای شنونده دعاها، ای عطا کننده خوبی‌ها، بر محمد و اهل بیت پاک و طیب او درود فرست، بدی دنیا و آخرت را از من دور بفرما و بیماری مرا از میان ببر که مایه ناراحتی و اندوه من شده است.»
برادران یونس می گویند:«سوگند به خدا، از مدینه خارج نشده بودیم که لکه سفیدرنگ صورت یونس برطرف شد و اثری از آن در صورتش باقی نماند.»


تعداد بازدید ها: 5834