امام زمان علیه السلام در قرآن- الغاشیه : 1


محمد بن سلیمان از پدرش روایت می کند که گفت: از امام صادق علیه السلام درباره« هل ایتک حدیث الغاشیه» (الغاشیه: 1) سئوال کردم.

امام علیه السلام فرمود: « قائم علیه السلام با شمشیر آن ها را فرا می گیرد.» گفتم: « وجوه یؤمئذ خاشعه» امام علیه السلام فرمود: « آن ها را خاضع هستند و قدرت مخالفت ندارند.»

سئوال کردم: « عامله.»

امام علیه السلام فرمود: « آن ها را به غیر آنچه خدا فرستاده عمل می کنند.» سلیمان از« ناصبة» پرسید.

امام علیه السلام فرمود: « آنان غیر از« ولاة الامر» را مضوب می کنند.» او از« تصلی ناراً حامیه» سئوال کرد.

امام علیه السلام فرمود: « در دنیا در زمان قائم علیه السلام آتش جنگ زبانه می کشد و در آخرت آتش جهنم.»

منابع: بحارالانوار، ج 51 ،ص 50--------- ثواب الاعمال

مراجعه شود به:

امام زمان علیه السلام در قرآن


تعداد بازدید ها: 7056