امام حسین علیه السلام و تفسیر آیه 84 سوره بقره و آیه9,8 سوره تکویر


«و اذا اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماء کم.»
«و آن هنگام که پیمان از شما برگرفتیم که خونهایتان را نریزید.»

رسول خدا صلی‌الله علیه و آله فرمود: شأن نزول آیة:
و آن هنگام که پیمان از شما برگرفتیم که خونهایتان را نریزید، دربارة یهود است، آنان که پیمان خدا را شکستند و پیامبران الهی را تکذیب کردند و اولیاء خدا را کشتند.
سپس فرمودآیا شما را آگاه نسازم از کسانی که همانند یهودیان این امت هستند؟
گفتند: بلی ای رسول خدا. فرمود:
آنان گروهی از امت من هستند که گمان می‌برند بر آیین من می‌باشند، و حال آنکه فرزندان گرانمایه و نسل پاک مرا می‌کشند، و شریعت و سنت مرا دگرگون می‌کنند، و دست به خون دو فرزندم حسن و حسین را می‌آلایند چنانکه گذشتگان یهود، زکریا و یحیی را کشتند.

«و اذا الموءوده سئلت بای ذنب قتلت.»
آن هنگام که از دختران زنده به گور شده پرسیده شود که به کدامین گناه کشته شدند؟

امام صادق علیه‌السلام در مورد این آیه:
آن هنگام که از دختران زنده بگور شده پرسیده شود که به کدامین گناه کشته شدند؟ فرمود:
این آیه دربارة امام حسین علیه‌السلام نازل شده است.
تعداد بازدید ها: 6689