امام حسین علیه السلام و تفسیر آیه 141 اعراف و آیه 73 سوره نساء


و اذ نجینا کم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناء کم و یستحیون نساء کم و فی ذلکم بلاء من ربکم ‏عظیم‎

(‎و به یاد آورید) آن زمان که شما را از چنگال فرعونیان رهایی بخشیدیم؛ که همواره شما را به بدترین صورت ‏آزار می‌دادند‎: ‎
پسران شما را سر می‌بریدند و زنان شما را (برای کنیزی) زنده نگه می‌داشتند. و در اینها، آزمایش بزرگی از ‏طرف پروردگارتان برای شما بود‏‎.‎

‎حضرت زین‌العابدین علی‌بن‌الحسین علیه‌السلام فرمود‏‎:
ما در میان قوم خود همچون بنی اسرائیل در میان خاندان فرعون گشته‌ایم که پسران ما را می‌کشند و ‏زنان ما را زنده می‌گذارند

‏« یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزاً عظیما.»‏
ای کاش با آنان بودم و به فیروزی و کامیابی (جاودانی) ره می‌یافتم.

امام رضا علیه‌السلام فرمود:
ای پسر شبیب، اگر دوست داری که در مکانهای ‏بنا شده در بهشت با پیامبر و خاندانش جای گیری، پس کشندگان حسین ‏علیه‌السلام را لعنت نما.
ای پسر شبیب، اگر دوست داری که تو برخوردار از ‏ثواب کسانی باشی که همراه حسین علیه‌السلام شهید شده‌اند، هر زمان که او را ‏یادکنی بگو:
ای کاش با آنان بودم و به فیروزی و کامیابی (جاودانی) ره ‏می‌یافتم.‏


تعداد بازدید ها: 9217