امام حسین در قرآن - طور :21، مومنون :111


از ابن عباس درباره قول خدای تعالی: « والذین امنوا و اتٌبعتهم ذٌریٌتهم بایمان الحقنابهم ذٌریٌتهم »* روایت شده است که این آیه درباره پیامبر و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام نازل شده است.

  • کسانی که ایمان آوردند و فرزندانشان به پیروی از آنان ایمان اختیار کردند، فرزندانشان را در« بهشت» به آنان ملحق می کنیم.« سوره طور، آیه 21. ».

منابع: بحار الانوار، ج 25، ص 241، حدیث 23 - کنز جوامع الفوائد، ص 355.

از ابن مسعود روایت شده است که قول خداوند که فرموده است: « انٌی جزیتهم الیوم بما صبروا »؛ یعنی صبر علی بن ابی طالب و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام در دنیا بر طاعات و گرسنگی و فقر. آنها برای خدا در دنیا بر بلاها صبر کردند« انهم هم الفائزون »* * (سوره مؤمنون، آیه 111. )« من امروز آنها را به خاطر صبر و استقامتشان پاداش دادم؛ آنها پیروز و رستگارند! ».

منابع: بحار الانوار، ج 41، ص 4، حدیث 4 - مناقب آل ابی طالب، ج 1، ص 321.

مراجعه شود به:

صبر در فرهنگ اسلام

امام حسین در قرآن


تعداد بازدید ها: 9051