امام حسین در قرآن - شمس : 3-1


از امام صادق علیه السلام روایت شده است که در آیه « و الشمس و ضحاها » مراد از « شمس » امیرالمؤمنین «ع» است و مراد از « ضحاها » قیام قائم علیه السلام است و در آیه « والقمر اذا تلاها » مراد حسن و حسین علیهما السلام است و در « والنهار اذا جلاها » مراد قیام قائم علیه السلام است.

در روایتی از امام باقر و امام صادق علیهم السلام آمده است که مراد از آیه« والشمس و ضحیها» رسول خدا و مراد از آیه « والقمر اذا تلیها » علی ابن ابی طالب «ع» است مراد از آیه « والنهار اذا جلیها » حسن و حسین و آل محمد صلی الله و علیه و آله است.

منابع:

  • بحار الانوار، ج 24، ص 74، حدیث 8 - مناقب آل ابی طالب، ج 1، ص 243
  • بحار الانوار، ج 24، ص 72، حدیث 6 - کنز جوامع الفوائد، ص 389
  • سوره شمس، آیه 1 ـ 3

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 10084