اصول استراتژی و تاکتیکی در بازی های یک نفره در تنیس


img/daneshnameh_up/2/20/zamintennis4.jpgاصول استراتژی و تاکتیکی در بازیهای یک نفره

از جمله اصول مهم :

 • حفظ توپ در رفت و برگشت
 • برنامه برای بازی داشته باشید:
 • هر زمان توانستید از بهترین سلاحتان استفاده کنید .
 • از ضربات ضعیفتان وقتی استفاده کنید که توسط فرستادن توپ به عمق زمین و گرفتن سرعت ضربه ، جلوی حمله ی حریف را می خواهید بگیرید .
 • هوشیارانه نوع ضربه را انتخاب کنید :
 • مثبت و امیدوار باشید ( مثلاً عصبانیت خود را کنترل کنید.)
 • وقتی تصمیم گرفتید با تمام وجود آنرا اجرا کنید ( دیگر اما و اگر نکنید ) .
 • با توپ بازی کنید نه با حریف
 • یاد بگیرید طی مسابقه قدرت و کنترل را تلفیق کنید .
 • زمان واکنش حریف را کاهش داده ، این کار برای ضربات برنده لازم است .
 • برای ایجاد یک فرصت مناسب ضربات متنوع بزنید .( مثلاً فورهند طولی در عمق زمین و بعد ازآن یک فورهند زاویه دار ضربدری )
 • سعی کنید روش بازی ای را پیش بگیرید که اولاً با نقاط قدرتی شما جور باشد و دوماً از نقاط ضعف حریف استفاده کند .
موارد کامل اصول استراتژی و تاکتیکی در بازیهای یک نفره را می توانید در سایت زیر مشاهده نمایید

منبع:

تصویر


تعداد بازدید ها: 6277