اصول ادیان آسمانی


تاریخ پیدایش دین، همزمان با پیدایش انسان است و اولین فرد انسان، یعنی حضرت آدمعلیه‌السلام پیامبر خدا و منادی توحید بوده است.سه اصل کلی ادیان توحیدی عبارت است از:


الف- اعتقاد به خدای یگانه.
ب- اعتقاد به جهان آخرت.
ج- اعتقاد به بعثت پیامبران.


اصول سه گانه ی اعتقادی، پاسخ هایی است به

این سئوال ها:


الف- مبدأ هستی کیست؟.
ب- پایان زندگی چیست؟.
ج- از چه راهی می توان بهترین برنامه ی زیستن را شناخت.


توحید و نبوت و معاد، اساسی ترین عقاید در همه ی ادیان آسمانی است و آنها را می توان با اضافه ی یک یا چند اصل دیگر "اصول دین خاص" و یا با اضافه کردن یک یا چند اعتقادی که از مشخصات مذهب و فرقه ی خاص است" اصول دین و مذهب" یا "اصول عقاید یک مذهب" به حساب آورد.

همه ادیان آسمانی از این ویژگیها تبعیت می کنند. هیچ انسان آزاده ای در جهان نمی بینید که به این اصول باور نداشته باشد. البته موارد بسیار خاصی نیز در گذشته تاریخ سراغ داریم که همه چیز را منکر می شدند. نیچه

فصل مشترک همه نسلها از ابتدای شکل گیری بر این اساس بوده است. تمامی پیامبران نیز مرتبا این موارد را تاکید می نمودند.


برای اطلاعات بیشتر می توانید در همین زمینه به سراغ فیشهای زیر بروید:حقانیت ادیان گذشته
نجات یا رستگارى ابدى از دیدگاه ادیان
مبانی و مبادی اتحاد بین مذاهب و ادیان
اعتقاد به گوهر یکسان بشر در ادیان
ایدئولوژى و جهان‏بینى مشترک در ادیان
امکان زندگی مسالمت آمیز با پیروان ادیان دیگر
دین یا ادیان از منظر شهید مطهری
تفاوت ادیان
گوهر همه ادیان
آداب معاشرت و روابط اجتماعی با پیروان دیگر ادیان
تفاوت اسلام با سایر ادیان
اصل تشنج زدایی و صلح در ادیان
هدفمندی جهان در نظر ادیان مختلف
حقایق ادیان طولى است نه عرضی

تعداد بازدید ها: 32945