اصحاب خاص امام رضا علیه السلام


ائمه اطهار علیهم السلام شاگردان خاصی داشتند که با آنان سخنانی پنهانی و اسراری ناگفتنی از توحید و آفرینش را در میان می‌گذاشتند، و نصیب و بهره هر کدام به مقدار ظرفیت روحی آنها بوده است. حضرت امام رضا علیه السلام نیز دارای شاگردان ویژه و اصحاب خاصی بوده‌ است که بیشتر آنها گمنام‌اند و در تاریخ به آنها توجّهی نشده است، از جمله:


تعداد بازدید ها: 19474