اشعار شعرا در مدح حضرت رضا علیه السلام


مأمون از انتصاب حضرت رضا علیه السلام به ولایتعهدی خودش هدفی سیاسی داشت؛ او می‌خواست علویان و شیعیان را آرام کند.
او برای تثبیت ولایتعهدی امام به ظاهرسازی و عوام‌فریبی‌های گوناگونی دست زد؛ از جمله به شاعران و سخنوران جوائز فراوانی داد تا در مدح امام شعر بگویند و خطبه بخوانند.
در مدح حضرت رضا علیه السلام اشعار زیادی سروده شده که به بعضی از آنها اشاره می‌شود:

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 20018