اسفالریت


img/daneshnameh_up/d/de/Sphalerite.jpg
اسفالریت - تجمع بلورهای درشت
ایزومرف (تا 12 میلیمتر) روی کوارتز
اسفالریت (Sphalerite)
ZnS
(کوبیک (مکعبی
سیستم تبلور
/عالی - مطابق با سطح /110
رخ
الماسی - شیشه ای - چرب - مات
(شفاف - نیمه شفاف - کدر(اپاک
شکننده و ترد
بلور - آگرگات دانه ای خاکی - توده ای
اشکال ظاهری
فراوان ; آلمان غربی ، آلمان شرقی ، چک و اسلواکی ، سوئیس ، یوگسلاوی ، رومانی ، اسپانیا ، پرو و امریکا
HCl و HNO3 محلول در
Zn=67.06% S=32.94% با انکلوزیون های Ge,Ga,Ln,Mn,Hg,Ag,Pb,Cd, Fe,Sn
قهوه ای روشن تا قهوه ای تیره - زرد - قرمز -قهوه ای قرمز - سبز - سبز زرد - سفید و سیاه
رنگ کانی
سفید (وقتیکه روشن رنگ است) - قهوه ای(در صورتیکه تیره رنگ( است
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
منشا تشکیل
شکل بلورها
محل پیدایش
.دارای لومینسانس گاهی نارنجی یا آبی HCl و HNO3محلول در
سایر مشخصات
Sphalerosازکلمه یونانی به معنای
.اشتباه کننده گرفته شده است
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
3.543.94.2


منبعتعداد بازدید ها: 27698