استجابت نفرین امام حسن مجتبی علیه السلام درباره زیاد بن ابیه


مردم کوفه از زیاد بن ابیه به حضرت امام حسن علیه السلام شکایت کردند. امام دست به دعا برداشت و چنین نفرین کرد:« بارالها انتقام ما و شیعیانمان را از زیاد بن ابیه بگیر و هلاکت سریع او را به ما بنمایان، که تو بر هر کاری توانایی.»
پس از این دعا، مرضی در شست دست راست زیاد بن ابیه پیدا شد و دستش تا گردنش ورم کرد و طولی نکشید که به هلاکت رسید.

مراجعه شود به:
معجزات امام حسن علیه السلام


تعداد بازدید ها: 5105