ابوالفتح صاعدی عبدالملک بن عبیدالله


ابوالفتح صاعدی عبدالملک

«وفات 501 ق / 1108 م»

ابوالفتح صاعدی عبدالملک بن عبیدالله بن صاعد، از نوادگان قاضی صاعد و از فقیهان برجسته این خاندان بود. وی از قاضی القضات ابو محمد عبدالله ابن حسین، نیای مادریش روایت می‏کرد. ابوالفتح در کهن سالی و در 6 جمادی الثانی 501 ق / 22 ژانویه 1108 م ، دار فانی را وداع گفت.تعداد بازدید ها: 4519