ابوالحسن احمد هارونی


ابوالحسن احمد هارونی

« 421- 380 ق / 1030- 990 م»

زیدیه هوسم، غالباً شاهد نزاع
  • طرفداران ناصریه و
  • اصحاب قاسمیه بودند،
بالاخره چندی بعد، ابوالحسن احمد هارونی از اعقاب زید بن حسن که از اکابر علمای زیدیه عصر خویش و از اصحاب قاضی عبدالجبار معتزلی بود، به دعوت هواداران خویش در دیلمان خروج کرد «380 ق / 990 م» و خود را المؤید بالله خواند.

دعوت او را به قول اسفندیار «جمله گیل و دیلم اجابت کردند»، اما قدرت او در واقع از حدود هوسم و گیلان فراتر نرفت.

عاقبت اختلاف های دیرینه
موجب تزلزل و تضعیف قدرت او شد. وی به سال 421 ق / 1030 م وفات یافت و اثری درخور توجه از خود بر جای نگذاشت.


تعداد بازدید ها: 7924