آینده جهان


دید کلی

زمین ، سیاره آبی رنگ ما ، هنوز حدود پنج میلیارد سال دیگر به دور خورشید خواهد چرخید. آنگاه خورشید در آخرین روزهای عمر خودش همانند یک بادکنک کاملا باد کرده خواهد شد و به صورت یک ستاره عظیم و غول پیکر سرخ فام در خواهد آمد و دو سیاره داخلی منظومه خود ، یعنی عطارد و زهره را فرو می‌بلعد. زمین تا یک هزار درجه سانتیگراد حرارت خواهد یافت. تمام آثار حیات و زندگی ، مدتها قبل از آن از بین رفته تمامی آب اقیانوسها بخار شده است.تصویر

آینده زمین

اینکه آیا سیاره ما نیز در مبارزه مرگ خورشید کاملا منهدم می‌شود یا نه؟ هنوز مشخص نیست. اما قطعا هیچ موجود زنده‌ای روی کره زمین شاهد مرگ خورشید نخواهد بود. با وجود این ، مهلتی که به ما داده شده است، بسیار بسیار طولانی است و اگر بشریت تا پنج میلیون سال دیگر ، روی این سیاره دوام بیاورد، خورشید هزار برابر این زمان به زندگی خود ادامه خواهد داد.

عاقبت سایر نقاط جهان

اما تکلیف سایر نقاط دنیا ، نظیر سیارات و ستاره‌های دیگری که در کهکشان راه شیری وجود دارند و حتی کهکشانهای دیگر چه خواهد بود؟! امروزه باید اینطور فرض کنیم، که عالم ، تا ابد همچنان انبساط خواهد یافت. آنگاه در زمانی بسیار دور تمام ستارگان خاموش خواهند شد. دستگاههای منظومه‌ای و سیاره‌ای فرو خواهند پاشید و کهکشانها به صورت سیاهچاله‌های عظیمی در هم پیچیده خواهند شد. در فرضیه‌های جدیدتری ادعا شده است که پس از حدود 3X106 سال پروتونها (که ما آنها را به عنوان سنگ بناهای پایدار هسته می‌شناسیم) فرو خواهند پاشید.

از این طریق نوترونها هم که قادر نیستند به تنهایی به زندگی ادامه دهند و همچنین تمام هسته اتمها ، ستارگان و باقیمانده سیارات ناپدید می‌شوند. 3X106 سال البته زمانی بسیار طولانی و غیر قابل تصور است. برای نمونه جالب است بدانید که اگر افسانه‌ای را چنین تصور کنیم که هر 1000 سال یک بار ، پرنده‌ای کوچک بیاید تا با منقار خود سنگریزه‌ای به وزن یک گرم را جدا کرده و با خود ببرد، در زمان 3X106 سال این پرنده خواهد توانست همه کره زمین را با خود ببرد.تصویر

پس از دورانهای بسیار طولانی‌تر سیاهچاله‌ها نیز باید فرو بپاشند. چیزی که اگر به ظاهر غیر قابل تصور است، اما با تحقیقات دانشمندان امکان پذیر می‌نماید. بنابراین در آینده‌ای بسیار دور ، عملا دیگر هیچ ماده‌ای وجود نخواهد داشت. در آن زمان عالم رنگارنگ ما ، کهکشانها ، ستارگان ، سیاره‌ها و تمامی موجودات زنده خود ، صحرایی از بین رفته و انباشته از تشعشعات خواهد بود.

مباحث مرتبط با عنوان


تعداد بازدید ها: 25967