آشنایی با رفتار شناسی شتر مرغ
معرفی

پرورش دهنده شتر مرغ کسی است که توانایی پرورش شتر مرغ و جوجه های آن را همراه با تغذیه شتر مرغ و مبارزه با بیماری های این جاندار را داشته باشد.نمونه وظایف

خصوصیات رفتارهای خودی:
1- توانایی تغذیه شتر مرغ
2- توانایی هزینه یابی در زمینه پرورش شتر مرغ
3- توانایی نحوه پیشگیری و مبارزه با بیماری های مهم شتر مرغ
4- آشنایی با رفتارهای تولید مثلی
  • رفتارها در آشیانه
  • حرکت
  • استراحت و ایستادن رفتارهای نمایشی قبل از جفت گیری

مطالبی که در ذیل آورده شده است مسئولیت ها و وظایفی است که فرد علاقمند به داشتن این شغل می بایست برای موفق شدن در این کار علاوه بر مسائل اصلی دیگر همانند سرمایه اولیه، آموزش های مقدماتی، تشکیل تعاونی در صورت کمبود سرمایه با آنها آشنا باشد و در طی مراحل مختلف این کار اقتصادی به آنها اهتمام ورزد.

1- آشنایی با جایگاه های نگهداری جوجه ها
2- آشنایی با روش های جوجه کشی شتر مرغ
3- شناسایی اصول حمل و نقل و نگهداری تخم شتر مرغ
4- قرار دادن تخم، در محل های نگهداری
5- توانایی تشخیص شتر مرغ و انواع آن
6- آشنایی با آناتومی شتر مرغ و سیستم عضلانی، اسکلتی، تنفسی، تولید مثلی
7- شناسایی اصول تعیین سن شتر مرغ
8- آشنایی با گونه های شتر مرغ و انواع آن
9- رفتارهای نمایشی قبل از جفت گیری
10- تولید صدا
11- رفتارهای تهاجمی
12- پر کندن با منقار
13- آشنایی با محصولات شترمرغ
14- گوشت شترمرغ
15- چرم شترمرغ
16- پرهای شترمرغ
17- آشنایی با آناتومی شترمرغابزار و وسایل

1. سالن پرورش شترمرغ
2. شترمرغ
3. چرخ حمل و نقل
4. مواد ضد عفونی کننده
5. تخم شترمرغ
6. دستگاه جوجه کشی
7. قیچیشرایط ارتقاء شغل

پرورش دهنده شتر مرغ برای آنکه میزان درآمد و هزینه های ارتقاء شغلی خود را فراهم آورد چاره ای جز پشتکار، نظم و رعایت نکات بهداشتی و بازاریابی صحیح ندارد.ویژگیهای شخصیتی

مهمترین عنصر در موفقیت در این شغل بررسی فراگیر اولیه است و این بررسی شامل سرمایه اولیه، شناخت کافی از شترمرغ و شناخت روحیات خودتان است اگر از دو مورد اول بگذریم می رسیم به شناخت روحیات خودتان، پرورش شترمرغ گر چه آفت هایی به مراتب کمتر از جوجه کشی دارد ولی به هر حال آفت دارد بنابراین همانند بزرگ کردن بچه دشوار، پر زحمت و طاقت فرسا است.
این شغل یک کار جمعی است و باید روحیه آن را داشته باشید، باید طاقت دوری از شهر و رفت و آمد زیاد و کار در محیط هایی که بوی خوبی ندارد را داشته باشید.
در این کار دقت، زمان شناسی و مطالعه جزء ضروریات است.
قدرت تخمین هزینه ها و ریسک پذیری اجتناب ناپیذیر است.

تعداد بازدید ها: 24795