آزمایش طناب و قرقره های مرکب


این آزمایشی است برای شما و پدر و مادرتان ، و یا دو نفر از دوستانتان .
به هر یک از بزرگتر های خود یک چوب صاف و باریک و یا یک دسته جارو بی بدهید و از آنها بخواهید در چند قدمی یکدیگر بایستند . حال یک سر طناب رختشوئی یا طناب محکم دیگری را به یکی از چوبها گره بزنید و آن را مطابق شکل از زیر و بالا دور چوبها بتابانید .
اکنون سر آزاد طناب را بکشید .

img/daneshnameh_up/9/9a/mzp33.jpg

مشاهده خواهید کرد که :

می توانید دو قطعه چوب رابه هم نزدیک کنید ، هر چند والدین زورمند شما تلاش نمایند که آنها را در جای خود نگه دارند .

توضیح :

با این کار شما قرقره های مرکب را تشکیل داده اید . نیرویی که وارد می کنید به نسبت تعداد طناب پیچ هائی که دو میله را نگه می دارند افزایش یافته است . در این آزمایش هر بار که طناب یکی از دو تیر چوبی را دور می زند نیروی مؤثر را بالا می برد . یک نیروی محرک کوچک در تغییر مکان طولانی همان نتیجه ای را می دهد که از نیروی بزرگتر در جا به جائی کوتاهتر حاصل می شود .
دسته ای از قرقره ها را که به قرقره های مرکب موسومند در بارگیری کشتی ها ، بالابردن بیل های مکانیکی در جراثقالها ، پایین و بالا بردن قایق های نجات ، حمل و نقل گاوصندوق ها و ماشین آلات مورد استفاده قرار می گیرند .تعداد بازدید ها: 25024