یعقوب بیگ آق قویونلو
یعقوب بیگ آق قویونلو

«وفات 883 - 896 ق / 1478 - 1491 م»

یعقوب بیگ، پسر اوزون حسن بود که پس از مرگ برادرش خلیل سلطان در 883 ق / 1478 م به سلطنت رسید.

حکومت یعقوب بیگ آق قویونلو

دوران 12 ساله فرمانروایی یعقوب، صرف تحکیم پایه‏های حکومت شد.
در زمان او، مرزهای سرزمین آق قویونلو همان مرزهای هنگام مرگ اوزون حسن بود «هینتس: تشکیل دولت ملی در ایران، ص 114».
فضل بن روزبهان خنجی در عالم آرای امینی، از او به عنوان جانشین شایسته اوزون حسن یاد کرده است.

دانسته‏های بسیاری از او در دست نیست، زیرا در زمان فرمانروایی او بر خلاف زمامداری پدرش، جهانگردی به ایران نیامد «هینتس: تشکیل دولت ملی در ایران، ص 150».

از حوادث مهم حکومت یعقوب

در دوره فرمانروایی یعقوب، آشوب شیخ حیدر فرزند شیخ جنید که به قتل او منتهی شد، از نظر سیاسی، بزرگترین تهدید محسوب می‏شد.درگیریهای دوره ی یعقوب بیگ

در زمان فرمانروایی او،

  • الوند بیگ فرزند خلیل در شیراز و
  • کوسه حاجی، از اعیان بایُندریه، در اصفهان

شورش کردند که هر دو سرکوب شدند.

  • در 885 ق / 1480 م، پوشنگ دواتدارِ قایتبای، سلطان مصر، با لشکری به دیار بکر آمد که در پی آن یعقوب،


را به جنگ سلطان مصر روانه کرد. پوشنگ در این جنگ کشه شد

و در همین سال،
  • بالش بیگ، امیر الامرای شام که آهنگ تصرف دیار بکر را داشت، به دست لشکریان یعقوب به قتل رسید «قزوینی: لب التواریخ، ص 364».


مورخان او را به دانش پروری و شاعر نوازی ستوده‏اند «منجم باشی؛ صحائف الاخبار، ج 3، ص 166».

سلطان یعقوب بر اثر بیماری در 11 صفر 896 ق / 24 دسامبر 1490 م در قراباغ درگذشت، هرچند برخی مورخان چنین حکایت می‏کنند که مرگ او ناشی از مسمومیتی است که توسط همسرش صورت گرفته است. انجمن هاکلیوت: سفرنامه‏های ونیزیان در ایران، صص 399 – 400.


تعداد بازدید ها: 10115