گیسو «صورت فلکی»


img/daneshnameh_up/e/e2/sovargiso.jpg

گیسوی برنیکه (Com) موی برنیکه

مقدمه

هر چند که این صورت فلکی کوچک و کم فروغ است و تا سال 1602 هنوز هم محدوده آن دقیقا مشخص نبود، اما گیسوی برنیکه دارای اصالت باستانی است و نشان دهنده گیسوی ملکه مصر یعنی برنیکه دوم است که حکمران این کشور در سالهای حدود 221 تا 246 قبل از میلاد مسیح بوده است. این ستارگان در زمانی به عنوان منگوله انتهایی دم شیر محسوب می‌شد که در مجاورت این صورت فلکی قرار دارد. وقتی که شما به گیسوی برنیکه نگاه می‌کنید در حقیقت شمال را نگریسته‌اید که عمود بر صفحه کهکشان راه شیری است و لذا یک دید واضح در ورای کهکشان خودمان پیدا کرده‌اید. زمان رسیدن به نصف النهار 25 اردیبهشت و مساحت آن 386 درجه مربع است.

ستاره‌ها

ستاره بتا کمی نورانی‌تر از خوشید ماست که نگاه به آن نشان می‌دهد که خورشید را اگر از فاصله 27 سال نوری می‌دیدیم تا چه حد کم نور و ضعیف بود، نوع طیف آن G0 V و دارای قدر 4.6 می‌باشد.تصویر

اجرام عمقی آسمان

خوشه کهکشانی گیسو در فاصله میلیونها سال نوری از ما واقع شده و شامل بیش از 1000 کهکشان است که اکثرا ضعیفتر از قدر دوازدهم هستند. در مرز صورت فلکی سنبله تعدادی از کهکشانهای نزدیکتر را می‌توان با تلسکوپهای کوچک مشاهده کرد. M64 (کهکشان چشم سیاه) و M85 هر دو مارپیچی با قدر نهم می‌باشند.

مباحث مرتبط با عنوان


تعداد بازدید ها: 10912