گونه های مختلف خطها در عکاسیimg/daneshnameh_up/f/fc/collection037.gif

img/daneshnameh_up/1/10/jp005.jpg
گونه‌های مختلف خطها
تمامی خطهای راست از به حرکت درآوردن نقطه حاصل می‌شوند. هنگامی که نیروی دومی به نیروی اول اضافه می‌شود،‌مسیر خط تغییر می‌یابد و بر حسب شدت نیرویی که روی نقطه اثر می‌گذارد، گوناگونترین وزنهای خطی می‌توانند آفریده شوند.
از میان آنها تنها چندتایی را ذکر می‌کنیم: منحنیهای با گشادگیهای مختلف ،‌ خطهای موجدار ، خطهای منکسر( زیگ-‌ زاگ : zig-zag ) ، خطهای یونانی (grecques : به خطی گفته می‌شود که متشکل است از پاره‌خطهای کوچکی که در بین هم زاویه‌ای قائمه می‌سازند ) و البته تمامی خطهای آزاد.
خط بیان خاص خود را دارد؛ هر خطی بر حسب مشخصه‌اش ب صورت متفاوتی احساس می‌شود. مسیر خشک و دارای زاویه‌های تند خطهای عکس سمت راست که به وسیله بازی سایه‌ها و نورها تقویت شده، بیان سختی دارد.
 img/daneshnameh_up/3/3c/jp005-1.jpg img/daneshnameh_up/a/a3/jp005-2.jpg img/daneshnameh_up/2/25/jp005-3.jpg


خطهای محکم     سطح دیدگانی در عکاسی     نقطه و خط در عکاسی        


تعداد بازدید ها: 8579