گور کن
img/daneshnameh_up/5/50/Goorkan.jpg


این حشره خوار که هیکلی مثل گوسفند دارد بزرگترین جثه را درمیان 20 گونه از گورکنها، به خود اختصاص داده است. این گورکن به گروه پرنده مورچه خوار و پستاندارتنبل آمریکای جنوب، تعلق دارد. گورکن بزرگ بوسیله استراحت در سوراخ زیرزمینی از گرمای روز فرار می کند، اما در شب برای شکار بیرون می آید. او پنجه های نیرومندش را برای سوراخ کردن لانه موریانه یا کف زمین جنگل برای جستجوی غذا، به کار می برد.

منبع:

  • DK multi media


تعداد بازدید ها: 12416