گزیده ای از سخنان امام هادی علیه السلام


آزمایش دنیا، پاداش آخرت: خداوند دنیا را خانه آزمایش، و آخرت را خانه ماندگاری قرار داده است؛ او بلای دنیا را سبب دستیابی به پاداش آخرت، و پاداش آخرت را در برابر بلای دنیا قرار داده است.

دوستی خالصانه: هر کس در راهنمایی تو، دوستی و محبت خالص خود را به کار گرفت، همه جانبه از او اطاعت کن.

انسان بی شخصیّت: هر کس احترام خویش را نگه ندارد و خویش را تحقیر کند، از شرّ او آسوده مباش؛ زیرا چنین کسی رعایت شخصیت دیگران را نیز نخواهد کرد.

دنیا: دنیا بازاری است که گروهی در آن سود برند و گروهی دیگر زیان ببینند.

استجابت دعا در حائر امام حسین علیه السلام: خداوند را بقعه‌هایی است که دوست دارد در آنها به درگاهش دعا کنند و دعای دعاکننده را مستجاب فرماید. حائر امام حسین علیه السلام یکی از آن مکان ها است.

اطاعت از خداوند: هر کس خداوند را اطاعت کند، مردم از او فرمان برند. هر کس خالق هستی را اطاعت کند، از خشم مخلوق هراسی ندارد، و هر کس خدا را به خشم آورد، به‌یقین، به خشم مخلوق نیز گرفتار شود.

شکر نعمت: کسی که شکر نعمتی را به جا می‌آورد، به دلیل شکری که می‌کند، سعادتمندتر است (نسبت به نعمتی که مایه شکرگزاریش شده)، زیرا نعمت، تنها کالای دنیاست، یعنی سعادتش مربوط به دنیاست ولی شکر نعمت هم دنیاست و هم آخرت - پس شکر نعمت بیشتر مایه سعادت است .


تعداد بازدید ها: 17946