گراف چرخ
این مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد کامپیوتر رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در وب‌سایت المپیاد رشدموجود می‌باشد. برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس فهرست مطالب کامپیوتر مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک اینجا‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت آشنا شوید.


گراف چرخ

هر گراف که دارای راس باشد که و یکی از رئوس از درجه ی و بقیه از درجه ی سه باشند، را یک گراف چرخ می نامیم- مانند مثال های زیر:
img/daneshnameh_up/8/89/mco0086a.jpg

گراف چرخ راسی را با نمایش می دهیم.

پیوند های خارجی

http://Olympiad.roshd.ir/computer/content/pdf/0081.pdf

همچنین ببینید
تعداد بازدید ها: 20122