گاهشماری مهر


1- اول مهرماه جشن خزان
2- اول مهرماه 1286 سر اسپرینگ راس وزیر مختار انگلیس متن به زبان فرانسوی قرارداد 1907 و ترجمه فارسی آن را برای وزیر خارجه ایران فرستاد.
3- اول مهرماه 1289 خورشیدی نیابت ناصرالملک به سلطنت احمدشاه
4- چهارم مهر 1288 درگیری سخت بین سالارالدوله و قوای دولتی و شکست سالار الدوله
5- 9 مهر 1293 اعلام بیطرفی ایران در جنگ جهانی اول
6- 9 مهر 1312 کشته شدن تیمورتاش وزیر دربار رضاشاه
7- 10 مهرماه 1300 قتل کلنل محمد تقی خان پسیان
8- 14 مهرماه 1324 هجری قمری معادل سال 1285 شمسی انتخابات نخستین دورة مجلس شورای ملی در ایران
9- 15 مهر ماه 1333 هجری شمسی عضویت ایران در سازمان ملل متحد
10- 16 مهر ماه جشن مهرگان
11- 16 مهر ماه 1311 هجری شمسی کشته شدن صولت الدوله قشقایی
12- 18 مهر ماه 1333 اعلام حکم اعدام دکتر حسین فاطمی
13- 23 مهر ماه مقارن 10رمضان ؛ وفات حضرت خدیجه علیه‌السلام
14- 24 مهر ماه 1331 قطع رابطه ایران و انگلیس
15- 27 مهر ماه تبعید رضاشاه به جزیره موریس


img/daneshnameh_up/1/11/mehr.jpg
1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 9679