کیف آب گرم کتاب ها را بلند می کند


یک سر شیشه لاستیکی یا چوب پنبه ای سوراخ دار و مناسب را در دهانه کیف آب گرمی کاملاً جا دهید . همچنین در ته یک قوطی سر باز سوراخی ایجاد کنید و سر شیشه یا چوب پنبه سوراخ دار دیگری را در آن فرو کنید . داخل هر یک از چوب پنبه ها یک لوله شیشه ای کوتاه فرو کنید .برای اتصال کیف آب گرم به ظرف دیگر یک لوله لاستیکی به طول 120 تا 150 سانتیمتر نیاز خواهید داشت . کیف آب گرم را پر از آب کنید و سر آن را ببندید . در حالی که کیف آب گرم و قوطی در یک سطح هستند شیلنگ را به هر دوی آنها وصل کنید . کیف را روی کف بخوابانید و به آرامی فشار دهید تا مقداری از آب آن وارد لوله شود سپس ظرف را پر از آب کنید .
یک تخته بزرگ و صاف را روی کیف آب گرم بگذارید و چند جلد کتاب را روی آن بچینید ، حال ظرف آب را بلند کنید .
img/daneshnameh_up/6/6f/pp33.jpg

مشاهده خواهید کرد :

همینکه ظرف آب را بالا می برید ، کتابها هم حرکت می کنند و کمی بالا می روند .

توضیح :

بتدریج که ارتفاع شیلنگ را افزایش می دهید فشار در ته شیلنگ افزایش پیدا می کند . فشار اضافه شده به یک نقطه از آب محبوس درکیف توسط خود آب عیناً به تمام نقاط دیگر منتقل می شود .
پرس هیدرولیک ( یا منگنه آبی ) بر همین اساس کار می کند. یک صندلی آرایشگاه با استفاده از پرس هیدرولیک که مایع آن به جای آب روغن است ، بالا می رود . و در ترمز هیدرولیکی اتومبیل از روغن و الکل استفاده می شود.

تعداد بازدید ها: 11056