کیسانیه


کیسانیه به گروهی گفته می شود که پس از امام حسین علیه السلام معتقد به امامت محمد بن حنفیه یکی از فرزندان امیرالمؤمنین شدند و ادعا می کنند که محمّد بن حنفیه زنده و در کوه رضوی که واقع در مدینه است و تا هنگامی که وقت ظهورش برسد و ظهور کند.

بعضی گفته اند که مختار بن ابی عبیده ثقفی نیز به این مذهب دعوت می نموده و به این جهت این گوره را کیسانیه گویند که مختار به نام کیسان خوانده شده چون رئیس شرطة او ابوعمره کیسان نام داشته و بعضی دیگر کیسان را غلام امیرالمؤمنین علیه السلام و شاگرد محمد بن حنفیه گفته اند.

اصحاب کیسان پنج فرقه می باشند کیسانیه، مختاریه، الحاقیه، کربیه و حربیه.
کیسانیه اولین انشعابی است که در شیعه واقع شد که فقط به سه امام شیعه معتقدند و لذا به آنها سه امامی هم گفته می شود.

منابع:
منتهی الارب دهخدا - ملل و نحل شهرستانی ص 209

تعداد بازدید ها: 16635