کیانیت


img/daneshnameh_up/7/7d/_ggttqq_Cyanite.jpg
(کیانیت - بلورهای ستونی (36 میلیمتر
کیانیت (Cyanite)
(Al2)6(O SiO4)
سیستم تبلور
/کامل - مطابق با سطح /100/ ناقص- مطابق با سطح /010
شیشه ای - صدفی
شکستگی
شفاف - نیمه شفاف
.سختی بالا در سطوح منشوری آن و تا 7-6 (ترد) ‌میرسد
نوع سختی
بلوری - آگرگات شعاعی - توده ای
اشکال ظاهری
. به صورت بلورهای درشت یافت میشود
فراوان ; در امریکا ، ایتالیا ، یوگسلاوی ، اطریش ، سوئیس ، سوئد
کنیا ، هند ، استرالیا (تصادفی) ، برزیل و غیره
. نامحلول در اسیدها
Se,Cr و ادخال های Al2O3=62.93% SiO2=37.07%
ترکیب شیمیایی
سفید - آبی - خاکستری - متمایل به سبز زرد
رنگ کانی
خاکستری - سیاه
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
منشا تشکیل
منشوری - قرصی شکل - ماکله
شکل بلورها
محل پیدایش
سایر مشخصات
. اخذ شده است = kuanos از واژه یونانی آب
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
44.53.63.7


منبع
تعداد بازدید ها: 14871