کودکیاری
img/daneshnameh_up/b/bf/Koodki.jpg

مقدمه


زمان ما، زمانی است که فرایند شهرنشینی، وجود وسائل ارتباط جمعی، رفت و آمدهای اجتماعی، ظهور و بروز استعدادهای متفاوت، ما را به جایی رسانده که برای حمایت و هدایت هدفمند و همه جانبه کودکان که می توانند در این زمان آسیب های جدی ببینند رشته تخصص ایجاد کنیم.
نقش پدر و مادر برای تربیت فرزندان هیچ گاه نمی تواند به دیگران منتقل شود، تربیت یک فرایند تدریجی، هدفمند و در مکانی مناسب به نام خانواده است و ریشه ها و جوهره آن باید در خانواده دیده و تدبیر شود و هنرجویان این رشته عمدتا به عنوان مشاور و مسئولین تغذیه و آموزش برای اموری هستند که نیاز پدران و مادران را تامین کند.
با توجه به اهمیت دوره کودکی و سرعت یادگیری و اثر پذیری کودکان از محیط اطراف خود، تربیت افرادی که بتوانند از کودکان بر پایه اصولی علمی و عملی مراقبت نموده و در جهت حفظ و ارتقاء سطح سلامت جسمی و روانی کودکان عمل نماید، رشته کودکیاری طراحی گردیده است تا فارغ التحصیلان آن بتوانند در این امور مهم و حیاتی نقش مشاور را به خوبی ایفا نموده و نوید بخش جامعه ای سالم و شاداب، پرطراوت و با نشاط باشند.
کسانی که علاقمند به این رشته مهم هستند با سلامت جسمی و روانی کودکان و عوامل موثر در آن، ساختار و چگونگی کار اندامهای بدن، نیازهای تغذیه ای مادران و کودکان، بهداشت فردی و عمومی، بهداشت روانی، بهداشت مادر و کودک، پرورش خلاقیت در کودکان، تغذیه و بهداشت مواد غذائی، شناخت مراحل رشد و تکامل کودک، بیمار های شایع کودکان، ایجاد مهارت های علمی در تهیه و تولید مواد آموزش، ایجاد نگرش علمی در زمینه ی پرورش، نگهداری و آموزش کودکان قبل از دبستان آشنا می شوند.

درسهای رشته


سال دوم
ردیف نام درس نظری عملی
1 آمادگی دفاعی 2 0
2 ادبیات فارسی (2) 2 0
3 اصول و مفاهیم آموزش و پرورش پیش از دبستان 2 0
4 بهداشت فردی و عمومی 2 0
5 تربیت بدنی (2) 0 1
6 تعلیمات دینی و قرآن (2) 3 0
7 تولید و کاربرد مواد آموزشی 1 1
8 جغرافیای عمومی و استان 3 0
9 روانشناسی عمومی 2 0
10 ریاضی (2) 4 0
11 زبان خارجه (2) 2 0
12 زبان فارسی (2) 2 0
13 زیست شناسی ( کودکیاری) 3 1
14 عربی (1/2) 1 0
15 فنون مراقبت و نگهداری کودک 1 1
سال سوم
ردیف نام درس نظری عملی
1 ایمنی و کمک های نخستین 1 1
2 بهداشت روانی 3 0
3 بهداشت مادر و کودک 2 1
4 بیماریهای شایع کودکان 3 0
5 پرورش خلاقیت در کودکان 1 1
6 تاریخ معاصر ایران 2 0
7 تربیت بدنی (3) 0 1
8 تعلیمات دینی و قرآن (3) 3 0
9 تغذیه و بهداشت مواد غذایی 2 0
10 عربی (2/2) 1 0
11 فعالیت های آموزشی پیش از دبستانی 2 2
12 مبانی و کاربرد رایانه 1 1
13 مشاهده کودک 0 2
14 کارآموزی 0 2


صنعت و بازار کار


زمینه های شغلی رشته مذکور عبارت است از :
  • مسوول تغذیه و بهداشت مواد غذایی
  • مسوول کودکان پیش از دبستان
  • بهداشتیار مادر و کودک
  • فعالیت در واحد فوریت های پزشکی
  • مسوول آموزش و تنظیم خانواده
  • همکاری با تیم های پزشکی
  • سرپرستی خانه های بهداشت
  • برنامه ریز رژیم غذایی مادر و کودک
  • مراقبت و پرستاری از کودک و ....


تعداد بازدید ها: 81742