کلنل محمدتقی خان پسیان
کلنل محمدتقی خان پسیان
10 مهرماه 1300 شمسی ، قتل کلنل محمد تقی خان پسیان


زندگی و تحصیلات :
سرهنگ محمدتقی خان پسیان معروف به کلنل محمدتقی خان ،‌ متولد 1271 بود. او از یک خانواده سپاهی آذربایجان برخاسته است و تمام بستگانش در نظام بودند. پدر او نیز یاورمحمدخان عنایت السلطان نام داشت. تحصیلات ابتدائی را در تبریز انجام داد و بعد به تهران آمد وارد مدرسه صاحب منصبی شد و در سن 20 سالگی درجه ستوانی گرفت . او در 23 سالگی سرگرد شد. در سال 1299 پس گذراندن مدتی در اروپا به ایران بازگشت و ریاست ژاندارمری خراسان به او واگذار شد .

دولت سید ضیاء :
در 1300 به دستور سید ضیاءالدین طباطبائی رئیس دولت ، قوام السلطنه والی خراسان بازداشت شد و اموال او را نیز مصادره کرد. پس از دستگیری و اعزام قوام به تهران، کفالت استانداری به عهده کلنل قرار گرفت .

دولت قوام السلطنه :
حکومت سید ضیاء الدین پایان یافت و قوام السلطنه از زندان خارج و نخست‌وزیر شد. و بلافاصله تلگرافی به مشهد مخابره کرد و کلنل را از کفالت ایالت برکنار کرد و شخصی به نام نجدالسلطنه را جایگزین او کرد.
مخالفت کلنل پسیان با قوام :
اما چند روز بعد ، کلنل پسیان ، نجدالسلطنه را بر کنار و خود جایگزین او شد و خود شخصا کار استانداری را بر عهده گرفت . در خلال این اموال کلنل گلورپ فرمانده کل ژاندارمری مأمور رسیدگی به کار کلنل پسیان شد و به اتفاق عده‌ای از افسران عازم مشهد گردید ولی کلنل دستور داد تمام آنها را در شاهرود بازداشت و به مرکز اعزام دارند.

برخورد قوام با کلنل پسیان :
با این اقدام برای حکومت مرکزی مسلم گردید که ادعیه حکومت مرکزی قیام کرده است. بنابراین قوام السلطنه تقاضای دستگیری او را نمود و به روسای ایالات دستور داد با لشگری روانه مشهد شوند.

مقاومت نهایی کلنل پسیان :
کلنل برای دفع خطر به استقبال آنها رفت و در جعفرآباد قوچان جنگ سختی بین ایالات و قوای ژاندارم درگرفت و پس از چندی زد و خورد و وارد کردن تلفات سنگین به قوای چریکی ، مهمات قوای کلنل تمام شد و خود وی به قتل رسید و سرش را از بدن جدا کردند. هنگام شهادتش بیش از سی سال از عمرش نگذشته بود .


img/daneshnameh_up/d/d4/
1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریخ
تعداد بازدید ها: 21523