کلسیت «سنگ کانی»


img/daneshnameh_up/5/5f/_ggttqq_Calcite.jpg
کلسیت - عرض تصویر 60 میلیمتر
کلسیت (Calcite)
سیستم تبلور
/عالی - مطابق با سطح /1011
شیشه ای - صدفی
شکستگی
شفاف - نیمه شفاف
نوع سختی
بلوری - اگرگات دانه ای - توده ای - خاکی
اشکال ظاهری
فراوان ; آلمان شرقی و غربی ، چک و اسلواکی ، بلژیک ، مکزیک ، ایسلند و امریکا
CaO=56% CO2=44% Mg,Fe,Mn,Ba,Sr,Pb,Zn,On
ترکیب شیمیایی
بیرنگ - سفید - زرد - قهوه ای - قرمز - آبی تا سیاه
رنگ کانی
سفید
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
منشا تشکیل
شکل بلورها
محل پیدایش
سایر مشخصات
.گرفته شده است Calex از نام لاتین آهک
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
-32.62.8


منبعتعداد بازدید ها: 25654