کشتکار گلخانه ای
معرفی

کشتکار گلخانه ای کسی است که بتواند از عهده تشخیص گلخانه و انواع آن، اجزاء تشکیل دهنده ساختمان و نحوه بکارگیری از تاسیسات گلخانه ای، بکارگیری انواع شاسی و جعبه بذرکاری در گلخانه ها، عملیات آبیاری در گلخانه ها، بکارگیری انواع کود در گلخانه ها، آماده سازی زمین در گلخانه ها، مبارزه با آفات و امراض گیاهی در کشت محصولات گلخانه ای، پرورش خیار در گلخانه و تونلهای پلاستیکی، پرورش گوجه فرنگی در گلخانه و تونلهای پلاستیکی، پرورش گیاهان زینتی (گلها)، برآید.نمونه وظایف

1- شناخت میزان دما و رطوبت محیط گلخانه ای
2- شناخت بذر گیاهان
3- تهیه نشاد
4- شناسایی اصول تهویه در گلخانه ها
5- آشنایی با نحوه کار پمپ های آب
6- آشنایی با وسایل گرما در گلخانه ها
7- آشنایی با انواع پوشش گلخانه ها (پلاستیکی، فایبر گلاس، شیشه پلی اتیلن)
8- آشنایی با انوع سکوهای موجود در گلخانه، سکوی گود، سکوی مسطح، شناسایی اصول بکارگیری انواع سکوهای موجود در گلخانه
9- توانایی بکارگیری انواع شاسی و جعبه بذر کاری در گلخانه ها
10- توانایی کار با نحوه کار پمپ های آب
11- توانایی آشنایی با وسایل گره در گلخانه ها
12- شناخت گلخانه ها از نظر شکل و ساختمان (یکطرفه) (دو طرفه) (منحنی شکل)ابزار و وسایل

1. گلخانه
2. انواع شاسی
3. جعبه بذر کاری
4. بیل
5. بیلچه
6. بذر گیاه
7. غربال
8. گلخانه
9. هواکش
10. شیشه
11. پلی اتیلن
12. نایلون
13. دماسنج
14. فرقونشرایط ارتقاء شغل

شرایط ارتقاء کشتکار گلخانه رعایت بهتر اصول کاشت، پشتکار و نظم و تدبیر است و با توجه به رعایت هایی که کشاورز انجام می دهد میزان دستمزد افزایش می یابد.ویژگیهای شخصیتی

کار کشاورزی جدای از علاقه ها، زمینه های بسیار متعدد مناسبی را برای کار می خواهد.
سرمایه و یا اعتباراتی که برای احداث گلخانه نیاز است این کار تا حدودی پیچیده و دشوار می کند. صبر و حوصله در کنار تخصص و پشتکار می تواند نتایج خوبی را به همراه داشته باشد کار گلخانه با همه جذابیت هایش دشوار و طاقت فرسا است آگاهی های لازم و آموزش های ضروری در کنار سرمایه اولیه یعنی زمین و آب می تواند کار را به سرانجام برساند و این همه باید به صورت متوازن و متعادل حرکت کند.

تعداد بازدید ها: 20618