کشته شدن یاران سفیانی


جابر بن یزید از امام باقر علیه اسلام روایت می‌کند که فرمود:« خداوند قائم علیه السلام و یارانش را بر سپاه سفیانی پیروز می‌گرداند. سپاه قائم هواداران سفیانی را هر کجا که باشند پیدا می‌کنند و می‌کشند، ولو آنها خود را پشت درختان و صخره‌ها پنهان کنند. در این جنگ( جنگ ابدال) درندگان از گوشت هواداران سفیانی سیر می‌شوند.»

منابع: بحارالانوار، ج 52، ص 388 ، حدیث 206

مراجعه شود به:

پناهندگی طرفداران سفیانی


تعداد بازدید ها: 5973