کریستیان هویگنس


img/daneshnameh_up/c/c0/huygnes.jpg

کریستیان هویگنس، ستاره شناسی هلندی بود که تغییراتی در دو ابزار مهم ستاره شناسی بوجود آورد باعث شد تا ستاره شناسان بتوانند علی رغم چرخش زمین و حرکت ستارگان، برای اولین بار موقعیت دقیق ستاره ها را مشخص کنند. تلسکوپهای وی که نسبتا دقت بسیار بالای داشتند او را قادر به کشف جزئیات حلقه های زحل نمودند. هویگنس اولین نفری بود که به جدا بودن حلقه ها از سیاره زحل پی برد. پیش از مشاهدات وی چنین تصور می شد که حلقه های زحل نمودند. هویگنس اولین نفری بود که به جدا بودن حلقه ها از سیاره زحل پی برد. پیش از مشاهدات وی چنین تصور می شد که حلقه ها به نحوی به سیاره متصل هستند.


همچنین ببینید:تعداد بازدید ها: 9534