کربلا، سرزمین بهشتی


حضرت امام سجاد علیه السلام فرمود:
خداوند بیست و چهار هزار سال پیش از آنکه کعبه را خلق کند، کربلا را حرم امن و پربرکت قرار داد. پیش از فرارسیدن روز قیامت نیز زمین به لرزه درخواهد آمد، زمین کربلا صعود خواهد کرد و باغی از باغ‌های بهشت و محل سکونت پیامبران خواهد شد. زمین کربلا در میان باغ‌های بهشت همچون ستاره‌ای درخشان زمین را روشنی خواهد بخشید، نورش چشم اهل بهشت را خیره خواهد کرد و ندا سرخواهد داد که:«منم آن سرزمین پاک و مقدس و مبارک که بهترین شهیدان و نیکوترین جوانان اهل بهشت را در برگرفته‌ام.»

منابع:
ناسخ التواریخ، ج 3، ص 348.


تعداد بازدید ها: 5504