کرانه جهان قابل رویت


img/daneshnameh_up/f/fc/Habel.jpg
مرز در حال گسترش
تلسکوپ فضایی هابل که بیرون
از جو زمین قرار دارد به ما امکان
می دهد تا فواصل دورتری را در فضا ببینیم

مرز در حال گسترش تلسکوپ فضایی هابل که بیرون از جو زمین قرار دارد به ما امکان می دهد تا فواصل دورتری را در فضا ببینیم .

اکنون می توانیم با استفاده از جدیدترین تلسکوپها اجسامی را که تا 15 میلیارد سال نوری با ما فاصله دارند را ببینیم . این فاصله تقریباً همان انتهای جهان شناخته شده است . نوری که از این اجسام به ما می رسد سفر خود را حدود 15 میلیارد سال قبل آغاز کرده است ، بنابر این مشاهده آن می تواند تصوری از شکل اولیه جهان به ما بدهد.

با وجود محدود بودن اندازه جهان (طبق نظریه انفجار بزرگ) حد و مرز واقعی برای آن نمی توان شناخت.
اگر بتوانیم به دور ترین کهکشانها سفر کنیم، هنگام رسیدن به آنها بازهم کهکشانهای دورتری در تمام جهات خواهیم دید.

همانطور که آلبرت انیشتین (1955-1874) تشریح کرده، دلیل این امر منحنی بودن فضا، زمان و عدم وجود کرانه در آن است.


تعداد بازدید ها: 11803