کتابهای شیمی تجزیه

نام کتاب
نویسنده

مترجم
چکیده کتاب
ناشر
مبانی شیمی تجزیه (2 جلد)نویسنده: اسکوگ ، وست ، هالر
ترجمه: ویدا توسلی
هوشنگ خلیلی
علی معصومی
این کتاب ، از کتب بسیار مهم و مرجع است که در بسیاری از دانشگاهها تدریس می‌شود. جلد اول ، شامل 13 فصل و جلد دوم شامل 20 فصل است. جلد اول منحصرا به شیمی تجزیه کمی و مبانی آن ، شامل خطا ، ارزیابی آماری ، روشهای وزنی و تیترسنجی ، شیمی محلول آبی ، تیتراسیونهای رسوبی ، خنثی کردن ، اسید و باز و کمپلکس می‌پردازد. جلد دوم مباحث مهمی در الکتروشیمی تجزیه دارد. این کتاب ، ترجمه ای است از کتاب Fundamentals of Analytical chemistryمرکز نشر دانشگاهی
اصول تجزیه دستگاهی (2 جلد)نویسنده: اسکوگ
وست
ترجمه: ژیلا آزاد
عبدالرضا سلاجقه
مجتبی شمسی پور
کاظم کارگشا
کتاب حاضر ، به عنوان یک کتاب درسی در بسیاری از دانشگاههای معتبر جهان تدریس می‌شود و تا حدی پاسخگوی نیاز دانشجویان است. این کتاب ، از طرف کمیته تخصصی برنامه ریزی ستاد انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع دروس شیمی تجزیه 2 و تجزیه دستگاهی توصیه شده است. ترجمه فارسی کتاب در دو جلد منتشر می‌شود. جلد اول ، شامل روشهای نوری و جلد دوم شامل روشهای الکتروآنالیتیکی و روشهای جداسازی است. این تقسیم‌بندی با تنظیم مطالب موضوعی کتاب توسط مولفان دانشمند آن ، به دو بخش اصلی روشهای نوری و روشهای الکتروآنالیتیکی به انضمام روشهای جداسازی و طیف سنجی جرمی و روشهای پرتوشیمیایی هماهنگی دارد.مرکز نشر دانشگاهی
مقدمه ای بر الکتروشیمی تجزیهتالیف: دکتر سید مهدی گلابی ، استاد دانشکده شیمی دانشگاه تبریزروشهای الکتروشیمیایی تجزیه ، در برنامه مصوب کارشناسی شیمی ، چهار واحد درسی را در بر می‌گیرد که به صورت دو واحد نظری و دو واحد عملی ، با پیش نیاز درس شیمی تجزیه 1 در دانشگاهها تدریس می‌شود. کتاب حاضر ، در اصل ، گردآوری مطالب تدریس شده در جلسات درسی و درس شیمی تجزیه 2 در طی بیش از 20 سال تدریس نگارنده است.انتشارات ستوده ، تبریز
شیمی واکنش معدنی جداسازی شیمیایی سیستماتیکتالیف: بارنز
تاونزند
کچپول
تجزیه کیفی ، حداقل به مدت دو قرن است که در مراکز آموزشی پیشرفته تدریس می‌شود. این کتاب ، به روشهای جداسازی شیمیایی با استفاده از تجزیه کیفی با روش MAQA-0 می‌پردازد.انتشارات دانشگاه تبریز
طرحی برای تجزیه کیفی معدنیتالیف: بلچز
ناتن
ستیفن
ترجمه: مهدی دمشقی
محمد حسین سرورالدین
کتابهای متنوعی به صورت تالیف یا ترجمه در زمینه شیمی تجزیه کیفی به زبان فارسی ، منتشر شده است. هر یک از کتابهای منتشر شده دارای نقاط قوت بسیار زیادی می‌باشد. با اینحال کتابهای موجود ، نوعا حجیم بوده و احتمالا الگوی خاصی را برای تجزیه نمونه‌های حقیقی که به‌سادگی قابل اعمال باشد، بدست نمی‌دهند. لذا مولف بر آن شده است تا کتابی که از نظر حجم مختصر بوده ، ضمن پوشش دادن به جنبه‌های آموزشی حاوی الگوی خاص و ساده ای برای تجزیه نمونه‌های حقیقی باشد.انتشارات عمیدی - تبریزتعداد بازدید ها: 88861