کاوشگر گالیله
img/daneshnameh_up/a/aa/Kavoshgar_galile.jpg


کاوشگر گالیله در اکتبر 1989 به فضا پرتاب شد و تاکنون 2 بار از جاذبه زمین برای حرکت در سفر 6 ساله اش به مشتری استفاده کرده است گالیله کاوشگرکوچکی را با چتر بدرون ابرهای مشتری فرستاد که آن نیز اطلاعاتی به کاوشگر اصلی مستقر در مدار ارسال نمود و بعد از 57 دقیقه بر اثر فشار جوی متلاشی شد کاوشگر اصلی الگوهای متغیر ابرهای مشتری و چهار قمر بزرگش را مطالعه نمود.

منبع:

  • DK multi media


تعداد بازدید ها: 11517