کاوشگر ماژلان
img/daneshnameh_up/f/f8/Kavoshgar_majhelan.jpg
نقشه برداری از زهره
کاوشگر ماژلان با ششمین نقشه برداری
در اواخر سال 1994 ماموریتش را تکمیل کرد.

کاوشگر ماژلان در چهارم مه 1989 از شاتل فضایی آتلانتیک پرتاب شد و با رادار دارای امواج قابل عبور از ابرهای متراکم سیاره زهره از سراسر آن نقشه برداری کرد ماژلان با گردش به زمین می فرستاد ماژلان منظره ای از کوههای آتشفشانی را نشان می داد در 12 اکتبر 1994 کاوشگر ماژلان به جو زهره نفوذکرد و منهدم شد.

منبع:

  • DK multi media


تعداد بازدید ها: 11300