کاوشگرهای پایونیر
img/daneshnameh_up/d/db/Pioneer_5.jpg
پایونیر5
این کاوشگر رابطه میان
فعالیت شراره های خورشیدی و میدان مغناطیسی قوی
میان سیاره ای را کشف نمودپرتاب کاوشگرهای پایونیر 5 تا 9 که در خلال سالهای 1960 تا 1968 به فضا پرتاب شدند با موفقیت در مدار خورشید قرار گرفتند و بادهای خورشیدی اشعه های کیهانی میدان مغناطیسی زمین و ذرات فضا را مطالعه نمودند دو فروند از این کاوشگرها به مدت 20 سال به مخابره اطلاعات ادامه دادند پایونیر 10 و 11 اولین کاوشگرهایی شدند که به آنسوی کمربند سیارکها رفتند.


پایونیر 10 و 11:

اولین کاوشگرهایی که از سیارات دیگر بازدید نمودند پایونیر 10 و 11 بودند که بدون آسیب دیدگی از میان کمربند سیارکها گذشتند در دسامبر 1973 پایونیر 10 اولین کاوشگری شد که از کنار مشتری گذشت و میدان مغناطیسی عظیم پیرامون آن را اندازه گرفت پایونیر 11 در سال 1974 از کنار مشتری و در سال 1979 از کنار زحل گذشت.


img/daneshnameh_up/5/57/Kavoshgar_venoos.jpg


پایونیر ونوس:

2 کاوشگر آخری سری پایونیر در سال1978 به زهره رفتند پایونیر ونوس 1 مدار این سیاره را پیمود و با رادار برای نفوذ به ابرهای ضخیمش از سطح ان نقشه برداری کرد پایونیر ونوس 2 چهار کاوشگر کوچکتر را حمل و در جو زهره رها کرد تا بادها و ابرهای آن را مطالعه کنند.

منبع:

  • DK multi media


تعداد بازدید ها: 14072