کارول جوردن


در ماه مه 1994 کارول جوردن به عنوان اولین زن که ریاست انجمن سلطنتی ستاره شناسی را به عهده می گرفت. انتخاب شد. زنان برای اولین بار در سال 1915 به این انجمن پذیرفته شده بودند. او بیشتر وقت خود را در مقام ستاره شناس در دانشگاه آکسفورد گذراند. تحقیقات وی در زمینه فهم بیشتر نواحی خارجی خورشید (هاله خورشیدی) و سایر ستاره ها که حرارت بالایی دارند متمرکز بوده است.


همچنین ببینید:تعداد بازدید ها: 6420