کارشناس صنایع کشاورزی
معرفی

متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده دار مطالعه و بررسی و یا سرپرستی فعالیتهای مربوط در زمینه های مختلف تهیه طرحهای توسعه و ایجاد صنایع غذایی، امر بسته بندی فرآورده های غذایی و دامی و طرح های ایجاد و توسعه کشتارگاهها و سردخانه ها و سیلوها و تهیه آمار و اطلاعات مربوط به صنایع غذایی و تعیین ظرفیت و بازدهی صنایع مزبور می باشد.نمونه وظایف

 • مطالعه و تهیه طرح های توسعه و ایجاد صنایع غذایی یا تبدیلی و مطالعه در امور بسته بندی فرآورده های غذایی و دامی.
 • مطالعه و نحوه تبدیل فرآورده های دامی یا غذایی و مواد نیمه خام قابل مصرف در بازار.
 • مطالعه روش های جدید در امر تبدیل فرآورده های غذایی و دامی و مطالعه طرحهای ایجاد و توسعه کشتارگاهها و سردخانه ها و سیلوها در سراسر کشور با توجه به احتیاجات هر منطقه.
 • تهیه آمار و اطلاعات مربوط به صنایع غذایی و تعیین ظرفیت و بازدهی صنایع مذکور در سراسر کشور.
 • مطالعه روشهای جدید بهداشتی کشتار.
 • بررسی و تنظیم طرح های توسعه و ایجاد صنایع غذایی یا تبدیلی در قالب برنامه های جامع اقتصادی.
 • ایجاد هماهنگی در اجرای طرح ها وبرنامه ها و صدور دستورالعمل های اجرایی لازم.
 • برآورد احتیاجات غذایی و مواد مصرفی و نیز برآورد نیروی انسانی و وسایل مورد نیاز.بازار کار

متقاضیان تصدی این شغل پس از فراغت از تحصیل می توانند در:
 • وزارت جهادکشاورزی
 • وزارت بازرگانی
 • سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
اشتغال یابند.شرایط احراز

 • دانشنامه لیسانس و فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های صنایع کشاورزی، مهندسی کشاورزی با گرایش علوم و صنایع غذایی، مهندسی منابع طبیعی با گرایش علوم و صنایع چوب و کاغذ و یا در یکی از رشته های تغذیه، شیمی، قندسازی، فرآورده های دامی و طی دوره آموزشی مربوط.
 • گواهینامه فوق دیپلم در یکی از رشته های تکنولوژی مواد غذایی، تکنولوژی تولیدات دامی و یا یکی از رشته های تغذیه، شیمی، قندسازی، صنایع قند، فرآورده های دامی و طی دوره آموزشی و کسب تجارب لازم.

تعداد بازدید ها: 11035