کارشناس شبکه


معرفی

متصدیان این شغل تحت نظارت کلی انجام امور تجزیه و تحلیل و شناخت نیازها و اطلاعات و امکانات سازمان مربوطه برای پیاده سازی سخت افزار و نرم افزار شبکه متناسب با پیکربندی اصلی سیستم را به عهده دارند و یا سرپرستی و هماهنگی فعالیتهای مذکور را دارا می باشند.

نمونه وظایف

 • طراحی و پیکربندی سخت افزار شبکه و نظارت بر اجرای آن.
 • انتخاب،نصب و راه اندازی نرم افزارهای مورد نیاز شبکه.
 • پشتیبانی و نگهداری سخت افزارهای شبکه و تعیین ضوابط و سطوح دسترسی کاربران شبکه.
 • توسعه و بهینه سازی شبکه موجود و ایجاد امکانات لازم به منظور برقراری ارتباط با شبکه های برون سازمانی.
 • کسب آگاهی از سیستم های مختلف ارتباطی و ارائه راه حل مناسب به منظور توسعه و بهبود سیستم ها.
 • آگاهی از آخرین پیشرفتهای فن آوری در زمینه شبکه.
 • مطالعه و ارزیابی فعالیت ها، سیستم ها و روش های موجود و ارائه پیشنهادات طرح های اصلاحی در جهت نیل به اهداف سازمانی.


بازار کار

متقاضیان تصدی این شغل پس از فراغت از تحصیل می توانند در:

 • کلیه وزارتخانه ها
 • موسسات
 • سازمانها
 • شرکتهای دولتی
اشتغال یابند.

شرایط احراز

 • دارا بودن مدرک دکترا، فوق لیسانس یا لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر(نرم افزار و سخت افزار)، انفورماتیک، مهندسی سیستم، کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ، علوم کامپیوتر ، انفورماتیک مهندسی برق(الکترونیک، قدرت، مخابرات)، آمار و کامپیوتر، ریاضی و علوم کامپیوتر، تجریه و تحلیل سیستم ها طی دوره های آموزشی مربوط.
 • دارا بودن مدرک فوق دیپلم در یکی از رشته های تحصیلی کاربرد کامپیوتر یا برنامه نویسی و حصول سنوات تجربی لازم و طی دوره های آموزشی مربوط .

تعداد بازدید ها: 17157