کارشناس رادیولوژی
معرفی

متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده دار انجام کارهای تخصصی و مطالعاتی و برنامه ریزی در زمینه های امور فنی رادیولژی، انتخاب روشهای مناسب برای کار با پرتوهای یونساز، انجام برنامه های آموزشی و تحقیقاتی، تشریک مساعی در انجام کارهای روزانه از جمله فلوروسپکی، انژیوگرافی و سایر کارهای اختصاصی می باشند.نمونه وظایف

 • طرح ریزی و انجام برنامه های آموزشی و تحقیقاتی با همکاری و نظارت رادیولژیست واحد مربوطه.
 • مطالعه بمنظور انتخاب روش های مناسب برای کار با پرتوهای یونساز.
 • دادن دستورات لازم به بیماران بمنظور انجام رادیولژی.
 • آماده نمودن بیمار زیر دستگاه رادیولژی بنحوی که مشاهده عضو بیمار برای عکسبرداری امکانپذیر باشد.
 • انجام امور مربوط به آماده نمودن و بکار انداختن دستگاه با توجه به مدت تشعشع لازم و سایر عوامل فنی که جهت رادیوگرافی و یا فلوروسکوپی از عضو موردنظر بیمار بعمل می آید.
 • بررسی و کنترل فسمتهای مختلف دستگاههای رادیوگرافی و رادیوتراپی و اعلام موارد نقص دستگاه.
 • انجام امور مربوط به رادیوتراپی سطحی بیماران زبق دستور و تجویز متخصص رادیومتری.
 • راهنمایی وکنترل تکنسین های رادیولژی به هنگام انجام امور فوق الذکر براساس دستورات رایولگ.
 • مطالعه در مورد تکنیکهای پیچیده و پیشرفته و ارائه نتایج مربوط به آن.
 • بکارگیری دستگاهها و چشمه های مولد پرتوهای یونساز.
 • تشریک مساعی در انجام کارهای روزمره از جمله فلوروسکپی، انژیوگرافی و سایر کارهای اختصاصی.بازار کار

متقاضیان تصدی این شغل پس از فراغت از تحصیل می توانند در:
• وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
• دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی
• بیمارستانها
• بنیاد مستضعفان و جانبازان
• بنیاد شهید انقلاب اسلامی
اشتغال یابند.شرایط احراز

• دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس در رشته رادیولژی و یا تکنولوژی رادیوتراپی.
• فوق لیسانس فیزیک پزشکی که دارای لیسانس در شته های فوق می باشند.
• گواهینامه فوق دیپلم در رشته رادیولژی و کسب تجارب لازم.

تعداد بازدید ها: 19430