کارشناس امور حمل و نقل


معرفی

متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده دار انجام فعالیتهایی در زمینه تهیه تهیه و تنظیم طرحهای ترافیک و ایمنی و حمل و نقل، بررسی و تجزیه و تحلیل و پیش بینی مسائل مربوط به عبور و مرور در طرحهای جامع شهری و ارتباط آن با حمل و نقل منطقه ای می باشند.

نمونه وظایف

 • برنامه ریزی مقدماتی زمانی و منطقه ای برای اعزام اکیپ های آمارگیزی ترافیک و حمل و نقل.
 • انجام محاسبات لازم برای تفکیک چگونگی میزان حمل و نقل کالا یا مسافر در مناطق مختلف.
 • تعیین ظرافیت سالانه حمل و نقل باربری براساس آمارهای دریافتی از مراجع مربوط.
 • محاسبه و تهیه نمودارهای مربوط به نرخ حمل و نقل با توجه به رشد اقتصادی مناطق مختلف.
 • مطالعه در مورد تأمین ایمنی عبور و مرور براساس محاسبات واطلاعات تهیه شده.
 • بررسی مسائل مربوط به عبور و مرور در طرحهای جامع شهری.
 • نظارت در تنظیم مقررات و تهیه طرحهای حفاظتی و ایمنی مربوط به امور ترافیک.
 • محاسبه ترافیک متوسط روزانه.
 • بررسی طرحهای تهیه شده توسط کارشناسان.
 • ارائه پیشنهاد و طرحهای لازم جهت جلوگیری و یا تقلیل سوانح و حوادث در طول جاده ها.


بازار کار

متقاضیان تصدی این شغل پس از فراغت از تحصیل می توانند در:

 • وزارت راه و ترابری
 • سازمان حمل و نقل
 • سازمان پایانه ها
 • شهرداری ها
اشتغال یابند.

شرایط احراز

 • دانشنامه دکتری یا فوق لیسانس یا لیسانس در یکی از رشته های ترافیک، عمران، راه و ساختمان ، برنامه ریزی و مهندسی و مهندسی ترابری.
 • گواهینامه فوق دیپلم در رشته راه و ساختمان و کسب تجارت لازم.
 • گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه در یکی از رشته های راه و ساختمان، ساختمان ، ریاضی یا طبیعی.

تعداد بازدید ها: 24990