کارشناسی بررسی عملیات
معرفی

متصدیان این شغل تحت نظارت مقام مافوق عهده دار مطالعه و بررسی و یا سرپرستی فعالیتهای مربوط به مطالعه و بررسی عملیات درزمینه حل مسائل و مشکلات از طریق استفاده از روشهای بررسی عملیات می باشند .نمونه وظایف

 • تعیین منابع اطلاعاتی برای جمع آوری اطلاعات و مدارک لازم .
 • جمع آوری اطلاعات و آمار لازم برای استفاده درمدل ریاضی .
 • تبدیل مسائل مدیریت به مسائل علمی .
 • تعیین متغیرهای قابل کنترل و غیر قابل کنترل مدیریت .
 • تعریف و تبیین مسائل مدیریت به صورت مسائل علمی و ریاضی .
 • تشکیل مدل ریاضی مسائل .
 • حل مدل با استفاده از تکنیک های پیشرفته ریاضی و آماری و ارزشیابی راه حلهای بدست آمده .
 • اجرای راه حلهای پیشنهادی .
 • تهیه و تنظیم گزارش لازم پیرامون مسائل مطروحه و فعالیتهای انجام شده جهت آشنا نمودن مسئولان به اهمیت و نحوه کاربرد روشهای بررسی عملیات .
 • ‌تهیه مقالات علمی درزمینه روشهای بررسی عملیات .
 • بررسی و مطالعه مسائل و مشکلات ،تشخیص و تعیین مسائلی که از طریق روشهای بررسی عملیات قابل حل است .
 • تصویب و تایید طرحهای نمونه گیری و سرپرستی و اجرای عملیات هر برنامه از ابتدا تا انتها .بازار کار

متقاضیان تصدی این شغل پس از فراغت از تحصیل می توانند در :

 • کلیه وزارتخانه
 • مؤسسات
 • سازمانها
 • شرکتهای دولتی
اشتغال یابند .


شرایط احراز

 • دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی :
مدیریت صنعتی ،مهندسی صنایع ،علوم کامپیوتر (‌نرم افزار و سخت افزار ) ،مدیریت بازرگانی، آمار اقتصادی و اجتماعی ،مدیریت اجرایی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ،برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی.
 • دانشنامه فوق لیسانس یا دکتری دررشته مدیریت دولتی .

تعداد بازدید ها: 6812