کاردان کارتو گراف


معرفی

متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده دار انجام وظایف فنی و اجرایی و عملی در زمینه های کارتوگرافی ، تهیه نقشه، تکثیر و ترسیم انواع نقشه ها و نمودارها و موراد نظیر آن می باشند و یا با کارشناسان این رشته در زمینه طرحها و نقشه ها همکاری می نمایند.

نمونه وظایف

 • آشنایی و کار با دستگاههای تبدیل فتوگرامتری و خصوصیات دستگاههای عکاسی.
 • کمک در محاسبه حجم عملیات.
 • تهیه علایم قراردادی مناسب برای مقیاسهای مختلف.
 • انتخاب سیستمهای تصویر مناسب برای انواع نقشه ها.
 • تهیه نقشه های نمونه چاپ و تکثیر آنها پس از اطمینان از صحت و تطبیق آنها با مشخصات موردنظر.
 • ترسیم انواع نمودارها و نقشه ها و تعیین و تبدیل مقیاسها.
 • طرح ریزی عملیات ساده.
 • بررسی مدارک رسیده جهت ترسیم.
 • ترسیم مقدماتی نقشه های مخصوص و تماتیک.
 • کمک در تهیه دستورالعمل های ترسیم، رپرودوکسیون و محاسبات مربوط به نقشه برداری.
 • همکاری با کارشناسان مربوط در زمینه تعیین مشخصات و دستورالعمل های فنی.


بازار کار

متقاضیان تصدی این شغل پس از فراغت از تحصیل می توانند در:

 • وزارت راه و ترابری
 • سازمان نقشه برداری کشور
اشتغال یابند.

شرایط احراز

 • گواهینامه فوق دیپلم در یکی از رشته های کارتوگرافی، نقشه برداری.
 • گواهینامه فوق دیپلم در یکی از رشته های نقشه برداری و کارتوگرافی و یا نقشه کشی.

تعداد بازدید ها: 9600