کاردان موزه تاریخ طبیعی
معرفی

متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده دار انجام وظایف فنی و اجرایی و عملی امور جانورشناسی، فسیل شناسی، گیاه شناسی و خاک شناسی از طریق اطلاعات جمع آوری شده می باشند و یا با کارشناسان در زمینه تهیه طرح ها همکاری می نمایند.نمونه وظایف

  • نظارت در زمینه آماده سازی وسایل لازم بمنظور خشک نمودن جانوران و گیاهان و نیز جمع آوری انواع نمونه های جانوران، گیاهان و خاک ها.
  • کمک در زمینه خشک کردن جانوران و گیاهان و فرم دادن به آنها با استفاده از دستگاه های وی‍ژه و نگهداری جانوران و گیاهان در محلول های مناسب.
  • همکاری در زمینه جمع آوری مطالب مختلف جهت چاپ در نشریات و بروشورهای مربوط به موزه تاریخ طبیعی.
  • کمک در بررسی و طبقه بندی نمونه های جمع آوری شده بمنظور نگهداری و تعیین رده، گونه و زیرگونه آنان.
  • همکاری در تهیه لیست رده بندی شده جانوران و گیاهان با استفاده از روش های علمی، کمک در تدوین مقالات و نشریات موزه تاریخ طبیعی.
  • کمک در تهیه و تنظیم برنامه های لازم به منظور هماهنگ نمودن امور مربوط به واحدهای تابعه با توجه به خط مشی که تعیین شده.
  • کمک در بررسی و مطالعه گزارشهای تهیه شده بمنظور اطمینان از حس جریان امور.بازار کار

متقاضیان تصدی این شغل پس از فراغت از تحصیل می توانند در:
  • سازمان حفاظت محیط زیست
اشتغال یابند.شرایط احراز

  • گواهینامه فوق دیپلم در یکی از رشته های محیط زیست و موزه داری و یا یکی از رشته های باستان شناسی، حفاری_ علوم آزمایشگاهی و طی دوره آموزشی مربوط.
  • گواهینامه پایان تحصیلات دوره کامل متوسطه در یکی از رشته های علوم تجربی، ریاضی و طی دوره آموزشی مربوط کسب تجارب لازم.

تعداد بازدید ها: 7767