کاردان ارتباطات هواپیمایی


معرفی

متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده دار انجام وظایف فنی و اجرائی و عملی در زمینه های تهیه متون پیامهای هواپیمایی و تدوین برنامه های مربوط به راهبری دستگاههای ارتباطی هواپیمایی و اجرای مقررات کنترل ترافیک داخلی و بین المللی می باشند و پیامهای بین المللی را با فرمتهای (I.C.A.O) و با توجه به دستگاههای ارتباطی کشورهای مختلف دریافت می نمایند و با همکاری با کارشناسان مربوطه همکاری می نمایند.

نمونه وظایف

  • کمک در دریافت و مبادله پیامهای مربوط به ارتباطات هواپیمایی بر روی مدارهای داخلی و بین المللی و اساس مقررات.
  • همکاری در بهره بردرای از دستگاههای گیرنده و فرستنده و سعی در حفظ ارتباط دائم با فرودگاهها و سازمانهای هواپیمایی کشوری مختلف و ایستگاههای هواشناسی .
  • کمک در تهیه بولتن گزارشات جوی و مخابره آن به کشورهای مجاور در فواثل زمانی تعیین شده.
  • نظارت بر تغییر فرکانس مدارهای H.F جهت برقراری ارتباط مرتب و بدون وقفه.
  • نظارت بر نحوه کار تکنیسینهای ارتباطات هواپیمایی در مورد ارسال بموقع و دقیق پیامهای مخابراتی.
  • مطالعه در زمینه طرحهای مربوط به شبکه های مخابراتی و اراده روشهای مناسب با دستگاههای ارتباطی جدید.
  • همکاری با کارشناسان در تهیه و تدوین متون آموزشی، فنی دوره های مختلف مهندسی مخابرات و برنامه ریزی در زمینه تامین نیازهای پرسنلی.


بازار کار

متقاضیان تصدی این شغل پس از فراغت از تحصیل می توانند در:

  • وزارت راه و ترابری
  • سازمان هواشناسی کشور
اشتغال یابند.

شرایط احراز

  • گواهینامه فوق دیپلم مهندسی مخابرات هواپیمائی و یا گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه در یکی از رشته های فنی مربوط و کسب تجارب لازم .

تعداد بازدید ها: 7745