کاربر:محمد مهدی


به نام خدا

با سلام
به صفحه ی من خوش آمدید
خدایا
تر خدا برای من دعا کنین
آقا کسی آشنا نداره مارو منتقل کنه به تهران
رشتم برق الکترونیکه دانشگاهم آزاد تفرشه هر کی می تونه کمک کنه مرا یاری کنه
ممنونم
به من میل بزنید
aryannezhad@tebyan.org
aryannezhad@roshd.ir
تا بعد خداحافظ

تعداد بازدید ها: 6748